ĐỒNG NHÂN

NHÂN PHI THẢO MỘC

5

Đồng nhân văn Tiết Hiểu Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư – Thảo Mộc đệ bát Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu