ĐỒNG NHÂN

GETOU SUGURU X GOJO SATORU

3.7

[Đôi điều trước khi đọc] Mình chưa có đọc manga nguyên tác và cũng không nắm rõ cốt truyện lắm, chỉ là tình cờ lọt hố cặp này vì rất ưng tạo hình và thiết lập tình cũ dây dưa, ngó dứt tơ vương nên dịch tác phẩm này để chia sẻ với mọi người…