Kim Thập Tứ Thoa

Bút danh khác: Wei Norah/Vi Nặc Lạp/Vanilla/. Văn phong sắc bén, tinh tế, đầy màu sắc hiện thực, phơi bày những góc khuất tăm tối và yếu ớt nhất trong nhân cách con người.