Tiểu Trung Đô

Bút danh khác: Ngưu Nhị. Sở thích uống rượu gõ chữ. Đằng sau những câu chữ vừa phóng khoáng vừa hoang đường là tư duy văn học sắc bén và sâu cay.